Loading...

Tìm kiếm

1 kết quả tìm thấy với từ khóa: " đàn lễ"

Tìm hiểu sự khác nhau giữa cúng dường và siêu độ hương linh
sao Phật giáo gần như biến mất khỏi Ấn Độ >> Thái độ của Phật tử Việt Nam hiện nay Về vấn đề này, Hòa Thượng khai thị rằng:  "Việc này không thể gọi là ‘cúng dường’ được, vì đó không phải là Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng). Nếu quý vị gọi đó là ‘cúng dường,’ tức là đã rơi vào tà kiến vậy. Đó phải gọi...