Loading...

Tìm kiếm

1 kết quả tìm thấy với từ khóa: " bốc bát nhang"

BỐC BÁT HƯƠNG VÀ SỬ DỤNG BÁT HƯƠNG ĐÚNG CÁCH
chủ.   >> Ý nghĩa của Ban thờ và không gian thờ trong nghi thức tâm linh     4. Quy trình bốc bát nhang:   Bát hương (nhang) vốn là vật vô tri (bằng sứ hay bằng đồng) chỉ sau khi thực hiện các thủ tục bốc bát hương thì bát hương đó mới có tác dụng làn vật cắm nhang khi thờ cúng. Nếu bát hương không được...