Loading...

Tìm kiếm

2 kết quả tìm thấy với từ khóa: " hệ thống tứ phủ"

Sự biến tướng trong “ngôi nhà Mẫu”
hóa” những ý đồ của Mẫu và họ chính là những nhân vật được lịch sử hóa hoặc thần thánh hóa. Rồi đến hệ thống tứ phủ Chầu (chúa) bà và tứ phủ ông hoàng - chính là ông Hoàng Ba, ông Hoàng Bảy, ông Hoàng Mười và ông Hoàng Bơ. Đây là những vị thần linh có chức năng phát huy sáng tạo vào đời sống thực tế. Cuối cùng là hệ thống...

Tìm hiểu về Đạo Mẫu và hệ thống thờ Tứ Phủ
Động Đình bên ngoại của mình. Cũng vì thế mà quốc mẫu Âu Cơ không được xếp thành thánh Mẫu nào cả trong hệ thống Tứ phủ vì Âu Cơ là cháu Đế Nghi, Đế Nghi là cha của Lộc Tục – Kinh Dương Vương. Âu Cơ là bên họ nội của Lạc Long Quân. Câu đối ở cột đá trên đền Hùng – Phú Thọ: Vân ám Động Đình long đồ giáng Nguyệt khoa...