Loading...

Tìm kiếm

2 kết quả tìm thấy với từ khóa: " tà giáo"

Tìm hiểu nghi thức làm lễ Hằng thuận tại chùa
trường hợp nào các con cũng không xa rời. Các con không quy ngưỡng theo trời thần ma quỉ, không tin theo ngoại đạo tà giáo, không tùy tùng bè bạn xấu ác. Được như vậy, các con chẳng những đời này đầy đủ phước đức mà vĩnh kiếp không còn sa đọa nơi ba đường dữ địa ngục ngạ Quỷ và súc sanh.   Về phần năm giới.   Phật dành...

Thái độ của Phật tử Việt Nam hiện nay
mà cũng rất dễ bỏ, nếu một sở nguyện được thành, hoặc không toại nguyện. 3.- TIN PHẬT QUA NHỮNG HÌNH THỨC TÀ GIÁO Có những người đến với Phật, không do hiểu Phật pháp mà nhờ ông Đồng, bà Cốt mách phải qui y Phật sẽ khỏi tai nạn chẳng hạn, họ liền đến chùa xin qui y. Hoặc có người do xin xăm hay bói quẻ,  trong xăm quẻ dạy theo...