Loading...

Tìm kiếm

1 kết quả tìm thấy với từ khóa: " thiền chánh niệm"

Giới trẻ hội nhập với Thiền
thuốc mà không tập thiền, chỉ số bạch huyết cầu giảm 185, trung bình, cho mỗi người. Với kết quả này cho thấy Thiền Chánh niệm (Mindfulness Meditation) làm gia tăng bạch huyết cầu CD4+T; là loại bạch huyết cầu có khả năng làm chậm hay chận đứng sự phát triển của bệnh AIDS.[2] Từ trên thực tế khi thực tập thiền nhằm trị bệnh nám phổi người...