Loading...

Tìm kiếm

3 kết quả tìm thấy với từ khóa: " vua cha bát hải động đình"

Tìm hiểu về Đạo Mẫu và hệ thống thờ Tứ Phủ
Việt sẽ được trả về đúng chủ nhân của nó. Văn nhân góp ý: ...Đào Động – Hoa Đào trang là đất của vua cha Bát Hải Động Đình... đọc bài viết rồi mới nhận ra ... chữ Hoa và chữ Hải đã nằm sẵn trong danh xưng: Hùng Hoa vương - Hải lang. Bài viết thực quan trọng đối với Sử Thuyết Hùng Việt ... xin cảm ơn Bách Việt...

Các ngày tiệc chính trong năm của tín ngưỡng Tứ phủ
tiệc đức Đại Vương Trần Triều Hưng Đạo Đại Vương tại đền Kiếp Bạc, Hải Dương. -Ngày 22/8 tiệc đức Vua Cha Bát Hải Động Đình (tại đền Đồng Bằng-Thái Bình ) -Ngày 9/9 tiệc Cửu Trùng Vương Mẫu -Ngày 19/9 tiệc cô chín đền Sòng (Thanh Hóa ). "Dù ai buôn bán xa gần 19/9 phải về đền cô" -Ngày 20/9:Đại tiệc Công Đồng Tiên Thánh Bắc...

Tìm hiểu về đền thờ Ông Hoàng Mười - Nghệ An
chính: Thượng điện, Trung điện và Hạ điện. Theo truyền thuyết, ông Hoàng Mười là con thứ mười của Đức Vua cha Bát Hải Động Đình. Theo lệnh ông giáng trần để giúp dân phù đời. Về thân thế của ông khi hạ phàm thì có rất nhiều dị bản. Theo như ở vùng Nghệ Tĩnh thì ông được coi là Lê Khôi, vị tướng tài, cháu ruột và là người theo Lê...