Loading...

Sự kiện

Những nghi lễ cần thiết cần làm khi người thân qua đời ( Tổng hợp )

Cập nhật: 08/12/2014 10:31:15
(Bodetam.vn) - Khi người thân trong gia đình mất đi, mọi người thường khó tìm được những hướng dẫn cụ thể và chi tiết những việc cần thiết phù hợp với nghi thức cúng lễ trong tín ngưỡng thờ cúng của người Việt. Do vậy, chúng tôi xin giới thiệu bài sưu tầm hữu ích dưới nghi thức của tín ngưỡng dân gian theo đạo Phật để quý độc giả tham khảo.

>> Văn khấn cho dịp cúng giỗ

>> Bàn về việc tỉa chân nhang, lau dọn ban thờ

 

Người chết linh hồn vẫn quanh quẩn trong gia đình, vì vậy bạn cần hiểu những nguyên tắc sau đây:

 

I. TRƯỜNG HỢP CHẾT VÌ BỆNH MÀ KHÔNG PHẢI DO CHẾT HOẠNH TỬ

Người thân bị bệnh lâu ngày và qua đời tại nhà:
 
Qua đời tại nhà khác nhiều lắm so với qua đời tại bệnh viện, có những người họ bị bệnh nan y rồi bệnh viện đưa ra những lựa chọn: một là đưa về nhà tang lễ, hai là đưa về gia đình để làm lễ, ba là để trong nhà xác hay nhà tang lễ bệnh viện 
 
Tôi chỉ nêu trường hợp người thân bị bệnh nan y và qua đời tại nhà của quý vị:
 
Thứ nhất phần nào là đáng lo? đa số chúng ta cứ lầm là lo cho phần thể xác, có nhiều người thấy bà mẹ của mình khi chết không được đẹp thì lo sửa tay, sửa chân, lo mặc quần áo tắm rửa có không? cái thể xác là không quan trọnq vì đi qua bên kia thế giới, vãng sanh về cõi Phật, vãng sanh về cõi trời hay các cõi khác thì đi bằng phần linh hồn, bằng phần thần thức, phần hồn chứ không phải đi bằng xác này, mà chúng ta đa số tập trung lo về cái xác là chúng ta lo sai, lo về thể xác và lo về tinh thần cái nào quan trọng? Phần tinh thần rất quan trọng, bây giờ tôi nói trước khi chết khoảng từ nửa tiếng đồng hồ đến một tiếng đồng hồ thì phải sám hối, quy y và di chúc.
 
TRƯỚC KHI CHẾT KHOẢNG TỪ NỬA TIẾNG ĐỒNG HỒ ĐẾN MỘT TIẾNG ĐỒNG HỒ:
 
1.Sám hối: Trước khi chết từ nửa tiếng đến 1 tiếng đồng hồ, quý vị phải coi người thân của mình khi còn sống họ có những hành nghiệp gì?
 
Nếu người đó sát sanh nhiều thì quý vị nên bắt họ sám hối giới sát, nhớ điểm là sám hối giới sát vì họ đã phạm vào giới đầu tiên của người Phật tử, mà nếu phạm giới rồi mà không sám hối thì người đó qua đời rồi chúng ta phải tụng Lương Hoàng Sám, chúng ta phải tụng 1 bộ Lương Hoàng Sám để hồi hướng cho người đó không bằng tự người đó ở phút lâm chung phát lồ sám hối, quý vị nhớ nếu người đó phạm giới sát nhiều: cắt cổ gà, nhổ lông vịt, thọc huyết heo v.v..thì bắt họ phải sám giới rất trân trọng sám hối cái giới sát.
 
Người này chuyên môn trộm cướp, tham lam thì chúng ta phải nói họ sám hối: đem hình tượng Phật Di Đà lại nếu có, không có Di Đà có Thích Ca, không có Thích Ca thì có Địa Tạng, không có Địa Tạng có đức Quan Âm, bất cứ hình tượng phật và Bồ Tát nào cũng được, có phải trong Kinh Địa Tạng Phật có giảng: người phút lâm chung mà chỉ cần chí thành sám hối trước hình tượng Phật và Bồ Tát, một câu sám hối, một câu niệm Phật hiệu lọt qua lỗ tai, trừ ngũ tội vô gián ngoài ra các tội nhẹ đều được tiêu diệt có không? có thì quý vị phải làm.
 
Người chuyên môn nói láo, vọng ngữ, chửi rủa thì quý vị phải nói họ sám hối cái khẩu nghiệp của họ v.v…
 
Người đó sau khi ngũ giới (sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu) coi phạm cái gì đã sám hối hết rồi, người đó mà chuyên môn cả đời không biết bố thí, bủn xỉn giữ gìn tiền bạc, khuyên người đó còn có nửa tiếng nữa là cha hay mẹ, chồng hay vợ đã mất hết tất cả rồi, thay vì ngay phút này nên khởi một cái tâm, phát tâm bố thí những tài sản nào mà mình quý nhất, trong kinh Điạ Tạng nói vật gì mà người sắp chết quý thì nên đem cúng dường Tam Bảo, đem bố thí in kinh, ấn tống, đó là cái quý vị cần phải khai thị cho người thân, lúc đó quý vị tìm một vị Thầy thì đến nhanh nhất cũng phải mất khoảng 1 tiếng đồng hồ phải không? do đó mình phải khai thị cho người thân mình, làm một thiện hữu tri thức khai thị ngay lúc hấp hối đó thì giúp ích rất nhiều cho người đó.
 
2.Quy y: Cái cuối cùng nếu người đó chưa quy y thì nên quy y người đó với Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát ngay trong lúc đó, vì người này chưa quy y nên sẽ có cơ may nhiều để đi vào ác đạo, mà trong kinh Địa Tạng nói giờ phút chót chỉ cần quy y với Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát thì người đó coi như đóng bít được 3 đường ác vì nhờ nguyện lực của Đức Địa Tạng
 
3.Di chúc: Phần trăn trối lại những điều gì nên làm, người đó muốn chết chôn, chết thiêu, chưa làm di chúc, người đó muốn cái gì, những gì người đó còn tiếc nuối trong lòng chưa thực hiện xong, đừng để họ còn nuối gì đó trong lòng của họ, thành ra phải nói cho họ giải tỏa hết những gì họ còn ấp ủ, những sự việc gì họ làm chưa xong, họ sẽ di chúc lại cho quý vị, đó là khi người đó còn nghe được
 
TRONG VÒNG 8 TIẾNG ĐỒNG HỒ:
 
Tiếng đồng hồ đầu tiên là Mắt chết trước (không còn thấy nữa), tiếng thứ 2 đến Tai (không còn nghe được nữa), tiếng thứ 3 là Mũi, tiếng thứ 4 là Miệng, tiếng thứ 5 là Thân, tiếng thứ 6 là thức Ngã chấp, thức thứ 7 là Ý, thức cuối cùng là Tạng thức hay a Lại Da Thức là thức ra sau cùng (nóng ở đâu sau cùng) quyết định nơi tái sanh về cõi nào (cái này đánh thêm từ bài giảng khác, có thể nhớ không chính xác tên các thức… nhưng để giúp cho một số bạn thắc mắc được hiểu rõ hơn tại sao phải cần 8 tiếng)
 
PHẦN HỒN (tinh thần) rất quan trọng cho nên trong vòng 8 giờ đầu tiên (từ 1 phút cho đến 8 tiếng) quý vị nên làm những điều sau đây:
 
Xin quý vị đừng lưu tâm đến phần thể xác mà hãy quan tâm đến phần tinh thần của người thân nhân mới qua đời. Tôi xin hỏi quý vị, nếu quí vị có người thân như cha mẹ, vợ con ruột thịt vừa mới qua đời vì bệnh mà chết tại nhà thì quý vị cần làm những việc gì theo thứ tự ưu tiên để giúp cho thần thức của người chết được thác sanh về cõi lành, tôi không nói về cõi cực lạc mà tôi nói về các cõi trời, cõi người hiểu chưa?
 
Điều phải nên làm: 
 
1.Kể từ khi người thân tắt thở liên tục trong 8 tiếng đồng hồ phải chí tâm niệm Phật để hộ niệm cho thần thức người chết, quý vị phải nhớ kể từ khi người đó tắt hơi thở cuối cùng là phải chí tâm niệm Phật, không đợi rước Thầy, nhiều vị gọi điện thoại lại chùa này chùa kia để thỉnh Thầy gặp lúc đó một hai giờ sáng, vị Thầy nào mà họ bắt điện thoại là quý vị may mắn, nếu không họ để cái message là trễ rồi, thành ra quý vị phải làm ngay người trợ niệm cho người thân của quý vị
 
2.Phải liên lạc ngay với một vị Thầy có kinh nghiệm về trợ niệm vãng sanh cho người mới chết, nếu người bệnh lúc còn sống tu theo tịnh độ thì phải thỉnh một vị Thầy chuyên tu về pháp môn Tịnh độ (đừng thỉnh vị Thầy thiền, vị Thầy thiền lại họ khai thị làm cho người thân mình không bắt được và thần thức của người thân mình sẽ đi vào cảnh giới xấu) để vị Thầy này khai thị cho thần thức của người mới chết và vị Thầy này sẽ hướng dẫn cho quý vị biết cách trợ niệm theo phương pháp nào có hiệu quả nhất để giúp cho người vừa mới chết được vãng sanh về cõi lành, tốt nhất là được vãng sanh về Tịnh Độ, nếu người bệnh lúc còn sống tu theo pháp môn thiền thì phải thỉnh một vị Thầy chuyên tu về thiền tông để khai thị cho thần thức của người mới chết để giúp cho người chết khỏi đọa vào ác đạo: địa ngục, ngả quỷ, súc sinh..
 
Điều cần lưu ý:
 
Nếu nơi phòng của người bệnh vừa mới chết không có tôn tượng Đức Phật Di Đà, đâu phải ai cũng có tượng Đức Di Đà sẵn đó đâu quý vị, mà chỉ có tôn tượng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hoặc tượng của đức Quan Thế Âm Bồ Tát hoặc tượng của đức Địa Tạng Vương Bồ Tát thì quí vị đừng câu nệ chấp trước là phải chờ đi vô chùa mượn, thỉnh tượng Phật A Di Đà, lúc đó nó trễ rồi, nhớ không cần…đức Phật không có chấp, chờ cho quý vị đi thỉnh, mượn được tượng Phật thì sẽ mất một hai tiếng đồng hồ trợ niệm quan trọng của người thân quý vị, người vừa mới qua đời phải niệm Phật ngay càng sớm càng tốt, quý vị nên nhớ chư Phật không còn chấp nhất, chỉ có chúng sanh mới còn tâm phân biệt Phật Quan Âm, Phật Thích ca, Phật Địa Tạng, Phật Di Đà mà thôi.
 
Tất cả người thân còn sống không được khóc lóc, lưu luyến, thương tiếc, nếu quả thật thương tiếc thì hãy niệm Phật trợ niệm cho người chết được vãng sanh, đừng khóc lóc làm động tâm và nhất là không được để nước mắt nhiễu vào người họ, vì nếu người đó mà đọa vào loài ngã quỷ, thì những giọt nước mắt này chạm vào thân họ trong khi A Lại Da Thức chưa xuất ra, mới xuất có mấy thức trước, thì họ cũng có cảm giác như là lửa nhiễu trên người của họ, làm hại cho việc vãng sanh. Trong một cái đoạn Thầy nghe một vị tôn túc giảng thế này: người mà đã chết rồi khi mà nước mắt nhỏ lên người họ đó, nếu người chết đó đã tái sinh vào loài ngã quỹ thì họ thấy nước mắt của mình nhiễu lên người họ đó, dưới cái nghiệp của loài ngả quỷ họ thấy nước là lửa, họ thấy lửa nhiễu lên người họ có cảm giác đau đớn như là lửa phỏng từ đó họ nổi sân, họ không được tái sanh vào các cõi lành, do đó khi khóc làm cho tâm thần họ bị bấn loạn, bây giờ chúng ta đang nghe pháp đây mà một đứa bé khóc lên… tâm quý vị chưa bị đau, chưa bị lúc lâm chung nè… mà quý vị cảm thấy khó chịu, một đứa bé khóc cũng làm cho hai vợ chồng cãi lộn, trong khi người lâm chung nghe tiếng khóc của quý vị họ sẽ bấn loạn tinh thần và họ mất chánh niệm và sẽ đi vào cõi xấu.
 
Nếu trong thời gian cấp bách này mà không mời thỉnh được một vị Thầy để làm chủ lễ hộ niệm cho người thân mới qua đời thì đừng chờ đợi nữa mà tất cả thân quyến hãy tập trung chung quanh giường của người thân mới chết mà chấp tay niệm lớn danh hiệu A Di Đà Phật (tôi nghĩ không ai đã từng đi chùa mà con cháu lại không thuộc được 6 chữ: “Nam Mô A Di Đà Phật” không cần lấy Kinh, lúc đó đừng có dại mà chạy đi kiếm kinh Địa Tạng, đừng có dại mà tụng kinh Pháp Hoa, lúc đó trong thời gian này từ 1 phút đồng hồ sau khi chết cho đến 8 tiếng chỉ niệm Phật hiệu A Di Đà và nhớ càng đông chừng nào càng tốt chừng đó) để trợ niệm cho người chết, càng tụng nhiều, tụng sớm bao nhiêu thì sự trợ niệm cho người chết càng có kết quả tốt đẹp bấy nhiêu
 
3.Nếu lúc người chết còn sống có thói quen niệm 6 chữ: “Nam Mô A Di Đà Phật” thì ngay lúc này quý vị phải niệm đủ 6 chữ “Nam Mô A Di Đà Phật”
 
Nếu lúc còn sống người chết có thói quen niệm 4 chữ “A Di Đà Phật” thì ngay lúc này quý vị phải niệm đúng 4 chữ “A Di Đà Phật”. Tại sao? Tại vì khi người đó niệm 6 chữ mà quý vị niệm 4 chữ làm cho họ mất chánh niệm, bằng chứng là khi quý vị theo gen của Thầy, đầu tiên Thầy cho nửa tiếng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” nhẹ nhàng rồi sau đó Thầy cho niệm nhanh vừa, rồi nửa tiếng nữa Thầy cho đi kinh hành, nửa tiếng nữa Thầy cho lạy hải triều âm thì quý vị thấy nó an lạc lắm, nhưng theo rơ của những vị tu theo Pháp Sư Ngộ Thông là niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật liên tục rất nhanh thì quý vị niệm không được, tại vì nó khác với tập khí bình thường của quý vị, lúc này còn tỉnh táo mà quý vị niệm không được thành ra quý vị chớ dại, mình thích niệm 4 tiếng mà người đã chết niệm 6 tiếng thì phải tùy thuận người đó mà niệm cho họ vãng sanh
 
4.Nếu người chết lúc còn sống có thói quen khi niệm Phật hiệu theo kiểu chậm rãi, nhẹ nhàng, khoan thai, rõ ràng thì lúc trợ niệm quý vị phải niệm theo đúng kiểu người chết lúc còn sống thường hay áp dụng, nếu quý vị làm trái lại sẽ có hại cho người chết hơn là có lợi cho người chết
 
5.Nếu người chết lúc còn sống có thói quen khi niệm Phật hiệu thật nhanh thì quý vị phải theo đó mà trợ niệm thì mới có kết quả, quý vị phải biết căn cơ của mỗi người đều khác nhau cho nên đừng lấy cách niệm Phật của mình mà áp dụng cho kẻ khác thì có lợi không thấy đâu mà chỉ thấy hại. Quý vị phải biết mục đích niệm Phật là gì? là để cho tâm được an lạc, nếu cách niệm Phật của mình không hợp với căn cơ của người mới chết thì dễ làm cho thần thức của người mới chết không được hoan hỷ thì cảnh xấu sẽ đến mà cảnh tốt sẽ không được đến
 
6.Trong lúc hộ niệm đọc danh hiệu Phật trợ niệm cho người mới chết không cần có chuông mõ, lúc này là lúc 8 tiếng chạy đua với thời gian, ngoại trừ trường hợp lúc nguời chết còn sống có di chúc thích trợ niệm đi kèm với tiếng khánh hay mõ thì mình mới áp dụng
 
7.Sau khi trợ niệm đủ 8 tiếng đồng hồ kể từ khi người thân qua đời, quý vị bắt đầu dùng hai ngón tay chạm nhẹ vào lòng bàn chân của người mới chết để xác nhận xem thần thức của người chết tái sanh về cõi nào. Nếu hai ngón tay của quý vị chạm vào lòng bàn chân mà có cảm giác nóng ấm thì đây là triệu chứng cho biết người mới chết thần hồn của họ bị sa đọa vào địa ngục, nhớ sau 8 tiếng là cơ thể bắt buộc bị lạnh, mà rờ trước 8 tiếng cũng không đúng nữa, mà phải sau 8 tiếng quý vị set dùm Thầy cái đồng hồ reo: thí dụ chết lúc 1 giờ thì set một đồng hồ reo 8 tiếng exactly, vừa đúng 8 tiếng xong là ngưng niệm Phật đánh 3 tiếng chuông, rồi bắt đầu lấy 2 ngón tay, cái điểm rờ là lòng bàn chân của người chết mà “Nam tả nữ hữu”, người nữ thì rờ vào lòng bàn chân bên phải của họ, người nam thì rờ vào lòng bàn chân bên trái. Nếu hai ngón tay của quý vị chạm vào lòng bàn chân mà có cảm giác nóng ấm thì đây là triệu chứng cho biết người mới chết thần hồn của họ bị sa đọa vào địa ngục, nếu hai ngón tay chạm vào lòng bàn chân của người chết mà có cảm giác lạnh giá, lạnh buốt thì hãy tiếp tục dùng 2 ngón tay này chạm vào đầu gối của người mới chết, chạm vào cả hai bên trái phải luôn, nếu hai đầu ngón tay có cảm giác nóng ấm thì thần hồn của người chết tái sanh vào cõi súc sanh: trâu, bò, heo, chó, gà, vịt…nếu hai đầu ngón tay có cảm giác lạnh giá khi chạm vào đầu gối của người mới chết thì hãy dùng hai đầu ngón tay này chạm vào vùng bụng của người mới chết, vị trí chính xác nhất mà hai đầu ngón tay phải chạm vào thân thể người mới qua đời là cái lỗ rốn, sờ bàn tay không chính xác, nếu hai đầu ngon tay có cảm giác nóng ấm thì thần hồn của người chết đã đọa vào cảnh quỹ đói, nếu ngay lỗ rốn của người chết mà lạnh giá thì quý vị hãy tiếp tục dùng hai đầu ngón tay này chạm vào ngực của người mới chết, điểm chính xác nhất mà hai đầu ngón tay phải chạm vào tử thi là vị trí của quả tim (ngay cái ấc chỗ chấn thủy), nếu hai đầu ngón tay có cảm giác ấm ngay chấn thủy thì thần hồn của người chết được tái sanh vào nhân đạo hay cõi người, còn nếu hai đầu ngón tay có cảm giác lạnh giá ngay chấn thủy thì tiếp tục dùng hai đầu ngón tay chạm vào hai vai, nếu hai đầu ngón tay có cảm giác ấm ngay vai thì thần hồn người chết đã tái sanh vào cõi A Tu La, nếu hai đầu ngón tay có cảm giác lạnh giá ngay vai thì hãy tiếp tục dùng hai đầu ngón tay chạm vào mí mắt của người mới chết, nếu hai mí mắt của người mới chết có cảm giác nóng ấm thì thần hồn của người mới chết được thác sanh vào một trong 6 cõi của tầng trời Dục giới là cõi trời có vợ, có chồng gồm cõi trời thấp nhất là Tứ Thiên Vương, thứ hai là Đao Lợi Thiên, thứ ba là Dạ Ma Thiên, thứ 4 là Đâu Suất Đà Thiên, thứ 5 là Hoá Lạc Thiên, thứ 6 là Tha Hóa Tự Tại Thiên. Nếu hai mí mắt của người chết có cảm giác lạnh lẽo thì quý vị hãy tiếp tục dùng hai ngón tay này chạm vào trán của người mới chết, nếu quý vị có cảm giác trán của người mới chết nóng và ấm thì thần hồn của người mới chết được thác sanh vào 18 cõi trời sắc giới, còn hình tướng nhưng hết dâm dục vợ chồng, nếu trán của người chết lạnh giá thì quý vị hãy dùng hai ngón tay chạm vào chân tóc của người mới chết, nếu chân tóc của người mới chết có cảm giác nóng ấm thì thần hồn của người mới chết được tái sanh vào các cõi trời vô sắc giới (cõi trời chỉ có tâm thức mà không có thân tướng, là những cõi trời thuộc về Phi tưởng, Phi phi tưởng cao lắm), nếu chân tóc của người mới chết có cảm giác lạnh giá thì quý vị hãy tiếp tục dùng hai đầu ngón tay chạm vào đảnh, quý vị thấy đảnh của đức Phật Di Đà, Phật Thích Ca có cục thịt cao không, nếu chỗ này có cảm giác nóng ấm thì thần hồn của người chết chắc chắn 100% là được cửu phẩm liên hoa trong 9 phẩm ở Tây Phương Cực Lạc được vãng sanh, hoa nở thấy Phật rồi đó
 
8.Nếu người chết quá 8 giờ đồng hồ toàn thân đều giá lạnh khó tìm ra chỗ nóng lạnh sau cùng ở đâu để biết được thần hồn của người chết tái sanh về cõi nào, bởi vậy Thầy dạy là phải set đồng hồ reo, qua khỏi giờ đó là bị trật, chết 1 giờ thì phải set 9 giờ, còn nếu dùng tay thử trước 6 tiếng đồng hồ thì sẽ không được chính xác, vì trong thời gian này cơ thể sẽ còn nhiều chỗ còn hơi ấm, nhất là quả tim, cho nên muốn chính xác phải chờ hơn 6 tiếng cũng đừng để quá 8 tiếng, mà phải chính xác nhất là 8 tiếng đồng hồ theo như trong Kinh dạy thì mới chẩn đoán chính xác người đó được
 
9.Tại sao ta phải chẩn đoán người mới chết đó xem thần hồn người chết thác sanh về cõi nào, điều này rất quan trọng, mời quý vị theo dõi trường hợp người mới chết đó thần hồn bị sa đoạ vào Địa Ngục Vô Gián, mà lúc còn sống người đó không làm được chút phước thiện nào cả, lại còn phạm vào một trong ngũ tội vô gián: giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng A La Hán, làm thân Phật chạy máu và phá hòa hợp tăng với lực của phàm tăng thời mạt pháp này tôi nghĩ không ai có thể cứu người đó thoát khỏi được Địa Ngục Vô Gián, ngay cả ngài Mục Kiền Liên là vị thần thông số 1 mà không cứu được ngài Mục Liên Thanh Đề thì thời này những phàm tăng như Thầy Thông Lai lấy tư cách gì mà cứu cho các người đó nhưng nếu thân quyến của người mới chết có thần hồn sa đọa vào chốn địa ngục, biết làm theo lời của Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện dạy, biết làm phước, in kinh đại thừa ấn tống, phóng sanh, tụng Kinh Địa Tạng hồi hướng cho người mới chết đó thì những tội kia cũng từ từ thuyên giảm và sau khi hết nghiệp Địa Ngục, nếu có tái sanh vào cõi người nhờ nhân lành này mà được gặp Phật pháp, có cơ hội được tu hành để được thoát khỏi điạ ngục, ngã quỷ, súc sanh và nhất là có thể vãng sanh về 10 phương cõi Phật.
 
Còn nếu người mới chết bị đọa vào loài ngả quỷ do lúc còn sống gieo nhân bủn xỉn, tham lam, không biết bố thí giờ chết đi bị đọa vào loài ngã quỷ, nếu lúc lâm chung trong khoảng từ 1 giờ cho đến 8 giờ thân quyến nhất tâm vì người mới chết đó đọc tụng Kinh điển Đại Thừa (có phải trong kinh Pháp Hoa: dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc Diệu Pháp vài ba hàng, rồi trong kinh Địa tạng trừ 5 tội vô gián ngoài ra đọc danh hiệu Đức Địa Tạng mà lọt qua lỗ tai có phải được 100 lần sanh lên cõi trời Đao Lợi không? Tôi không nói vãng sanh về Cực Lạc mà tôi nói thoát khỏi đường ác sanh lên các cõi trời hay cõi người), niệm danh Phật hiệu, dùng tài sản, vật báo của người mới chết đó đem in kinh, ấn tống, tu bổ chùa tháp, mua chim, cá phóng sanh, bố thí cho kẻ nghèo khổ, nhờ phước lực này thì phần hồn của người chết đó có thể thoát khỏi kiếp sống đói khổ của loài ngã quỷ, được tái sanh vào cõi trời cõi người, nhưng về cõi Cực Lạc thì chưa đủ, tại sao tôi nói là được? loài ngã quỷ là loài hóa sanh hay thai sanh? loài hóa sanh…. mà loài hóa sanh họ chỉ cần phước báo là họ hóa sanh rất là dễ, có phải đức Phật Thích Ca có lễ tắm Phật: Nam Mô Ban Sơ A Tỳ Ngục Tốt Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hong, ngài bị đọa làm tên ngục tốt trong địa ngục do tội đánh mẹ sau này ngài mới phát tâm lãnh hết tội của những đứa bất hiếu, từ đó ngài bay lên cõi trời trong nháy mắt.
 
Còn nếu thần hồn của người mới chết sa vào loài súc sanh mang lông đội sừng khổ sợ, nếu thân quyến của người đó có làm phước đức in kinh, tu sửa chùa tháp, phóng sanh bố thí, thần hồn của người mới chết đó chưa thể thoát kiếp súc sanh ngay, tại sao, vì thai sanh, nó phải trả cho hết nhưng mạng sống của con vật bao lâu quý vị? ngắn lắm có nhiều con heo sinh ra thì nuôi đến 6 tháng đem vô trại heo bán, mà có con heo nuôi chừng hai tháng mới lớn lớn bị bò cạp cắn có hông? thì do trên này con cháu làm phước thành ra coi như bị con bò cạp cắn cái chết, bà chủ heo nói ông trời ở không có mắt, nhưng người có thiên nhãn thì thấy rõ ràng là có mắt đó, vì sao? vì loài thú là loài thai sanh, phải chui vô bụng mẹ có thân tứ đại cho nên phải chờ cho đến khi thọ mạng thân thai sanh chấm dứt mới được tái sanh vào cõi trời cõi người.
 
Còn loài địa ngục và loài ngã quỷ là loài biến hóa sanh, cho nên có thể hóa sanh từ cảnh giới địa ngục, ngã quỷ lên cõi người trong chớp mắt, Còn nếu thần hồn người chết tái sanh vào cõi người thì thân quyến của người mới chết đó có làm phước thiện gì thì người đó sẽ hưởng được những phước báo hiện tiền của cõi người như làm ăn phát tài giàu sang, đang làm ăn suy sụp, con cháu ở tiền kiếp đang cúng chẳng hạn như hồi sáng này gia đình cô Diệu Hương, Diệu Lý làm và hồi hướng cúng vậy thì thân quyến của cô đang ở nước Ấn Độ – đại khái như vậy…ở đó đang thiếu thốn tự nhiên ra mua vé số là trúng số, đại khái như vậy họ hưởng những phước báo khác không phải xả báo thân cõi người liền
 
10.Nếu có người thân qua đời mà dùng hai ngón tay chẩn đoán xem thần hồn người chết tái sanh vào đâu, nếu sau khi chẩn đoán thần hồn người mới chết đó bị đọa vào 3 đường ác: Địa Ngục, Ngã Quỷ, Súc Sanh thì quý vị chỉ có thời gian làm phước hồi hướng cho người đó trong vòng 49 ngày mà thôi, đó là thời gian quyết định 49 ngày, nếu quý vị để quá 49 ngày thì không cứu được cho người đó
 
11.Trong thời gian có người thân qua đời (nếu người đó đầu thai vào loài người, loài trời hong nói rồi, còn địa ngục, ngã quỷ, súc sanh chỉ trong vòng 49 ngày để người đó cứu, thí dụ: họ đầu thai làm con chó đi, trong thời gian thân trung ấm đi tìm chỗ thọ sanh thì tự động quý vị làm phước hồi hướng do đó thân trung ấm được hưởng phước là nó đang từ màu đen đổi thành màu vàng, màu trắng để nó đi lên các cảnh giới cao hơn. Bây giờ cái bong bong mới bơm vô khoảng chừng một ký lô hidro bay được 50 mét, khi bơm 100 kg bay lên tới mây xanh, bơm 200 kg bay ra tuốt ngoài chân không luôn, thành ra quý vị làm phước trong vòng 49 ngày thân trung ấm của người quá vãng sẽ được lợi rất nhiều
 
12.Trong thời gian qua đời chúng ta nên chọn loại kinh nào tụng để hồi hướng cho thân nhân? Niệm Phật hiệu A Di Đà chỉ niệm trong khoảng thời gian 8 tiếng khẩn cấp đầu tiên, không tụng kinh nào hết vì lúc đó hy vọng cho A Lại Gia Thức người đó được vãng sanh, sau đó những thời khóa cầu siêu cho hương linh người mới mất như: lễ phát tan, lễ nhập quan, lễ động quan, quý vị nên tụng kinh nào cho hương linh người mới chết đây? Trong những tuần thất cho đến 49 ngày ngoài kinh Địa Tạng, Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ con cháu người quá cố nên tụng Kinh Lương Hoàng Sám và Kinh Từ Bi Thủy Sám vì lý do một cái tích là bà Hy Thị, vợ của vua Lương Võ Đế, lúc còn sống vua xuất kho xây 72 ngôi chùa nuôi tăng bố thí làm cho bà mất đi tài sản, bà ghét Thầy chùa, ghét bố thí cúng dường vì làm hao tổn tài sản kho của nhà vua cho nên với tâm đó bà chết bà đoạ thành con mạng xà, khi chết rồi bà mới về báo mộng cho vua Lương Võ Đế hãy nghĩ tình phu thê, vua mới nhờ ngài Chí Công là một Cao Tăng thời đó, ngài mới soạn ra bộ kinh Lương Hoàng Sám, tức là bộ Kinh sám cho ông vua họ Lương, sám hối dùm mà bà kia được thoát, vua là chồng sám hối dùm mà còn được, quý vị là con ruột sám hối có tác dụng không? được quá đi chớ, bây giờ bà già lạy không được mà thân này còn 50% là máu quý vị đó, quý vị lạy một lạy là trong này mẹ được nửa lạy, cha được nửa lạy rồi, vợ chồng như áo, anh em như thủ túc, cha mẹ còn hơn tay chân là máu là mủ, ráng tụng 2 bộ kinh này để cho hương linh sám hối tội lỗi đã tạo khi còn sống, ngoài 2 bộ kinh A Di Đà, Địa Tạng, Lương Hoàng Sám và Thủy Sám nếu quý con, quý cháu của hương linh vừa mới qua đời có lòng thành tâm thì tụng bất cứ bộ kinh Đại Thừa nào của Phật cũng đều có ích lợi như kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Bát Nhã, kinh Kim Cang rồi hồi hướng công đức cho hương linh thì kẻ còn người mất đều được ích lợi cả, kể cả kinh Pháp Hoa. Vì sao? chỗ nào có quyển Kinh này không cần cất tăng phường, không cần dựng tháp thờ xá lợi vì đã có toàn thân của Như Lai ở trong bộ Kinh này rồi, có phải có phước nào bằng tụng kinh Pháp Hoa không? Nuôi cho 1 triệu người từ trẻ nhỏ cho đến 80 tuổi, rồi mặt già, mặt nhăn, độ cho họ chứng A La Hán hết rồi mà không bằng người thứ 50 trong pháp hội trì Kinh Pháp Hoa thì quý vị thấy Kinh Pháp Hoa có phước báo kinh khủng lắm quý vị nhìn thấy chùa của mình đây, hằng ngày Thầy đều tụng Kinh Pháp Hoa, khi tụng rồi thì Phật tử không nở bề ngang cũng nở bề dọc, đều phát tướng hết, người trẻ thì sổ sữa, người già thì sổ máu ra, thành ra đều ngồi dựa vách tường hết, Thầy có mở rộng ra cũng vẫn chật hết trọi à.
 
13.Nếu thỉnh được vị Tăng tu hành thanh tịnh lại làm lễ cho hương linh vừa mới qua đời thì quý vị và người qua đời có đại phước, nhưng mà thời buổi giờ kiếm làm sao được thanh tịnh Tăng đây quý vị? Tôi không nói Thánh Tăng, tôi chỉ nói thanh tịnh Tăng. Ở thời mạt pháp chỉ có 3 loại: ác Tăng, hiền Tăng và thanh tịnh Tăng, chớ thánh tăng thì không có.
 
Định nghĩa thánh tăng là gì? là người chứng một trong 4 quả thanh văn: Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, tôi không nói những quả vị đó, tôi nói đến thanht tịnh tăng. Trong này quý vị định nghĩa thế nào là thanh tịnh tăng?
 
Cô Phật tử ở Missouri nói là vị Tăng giữ giới nhưng giải nghĩa ra: nói giữ giới thì làm sao biết ổng phá giới, ổng lại có 1 tiếng đồng hồ làm sao biết ổng phá giới được, ổng lại phải y áo đàng hoàng, như tôi phá giới làm sao tôi nói với cô được, trừ khi cô có ngũ nhãn như HT.Tuyên Hóa đi phải hong?
 
Phật tử Diệu Trung: thưa Thầy với con mắt thường của chúng con làm sao mà biết được tâm của vị Thầy đó, chỉ cần vị Thầy đó giữ tam nghiệp thanh tịnh, đem hết lòng của mình ra mà hộ niệm cho người đó thì đương nhiên có nhiều phước báo hơn, nên chúng con gọi đó là thanh tịnh tăng. A Di Đà Phật…
 
Hạnh Phước: nói ông thanh tịnh tăng lại tụng mà hổng nói gì hết, không chào, không đọc Pháp Danh của người chết, cũng không hỏi người đó sanh tuổi gì, chết ngày nào, mấy giờ phải hong?
 
Cô Phật tử nói dựa vào thân khẩu ý, dựa vào tư cách tụng kinh, oai nghi của vị Thầy đó để đánh giá thanh tịnh tăng
 
Diệu Tịnh: vị Thầy không có ra giá…
 
Thầy: Nếu thỉnh được 1 vị tu hành thanh tịnh đến làm lễ cho hương linh vừa mới qua đời thì tốt, còn nếu không thỉnh được vị tăng thanh tịnh thì tự con cháu của hương linh phải thành tâm tụng lấy rồi hồi hướng cho hương linh còn có lợi ích hơn, tại vì chẳng có ai thương cha mẹ bằng chính mấy đứa con, mà nói cái đó thì tâm ông Thầy đâu có thương đâu, làm ơn đọc trong kinh Địa Tạng chưa thấy ông Thầy nào tụng dùm hết mà chính là ngài Quan Mục, bà thánh nữ Bà La Môn tự tụng, là tiền thân của đức Phật Địa Tạng thì mình áp dụng theo kinh mà nói, làm sao mà biết thanh tịnh tăng thì nãy giờ nhiều vị góp ý: giữ giới thanh tịnh, thân khẩu ý không tham, sân, si, không ra giá, không tham tiền….điều này không khó, vị tăng thanh tịnh không bao giờ đặt điều kiện thù lao khi đến tụng kinh, tức là đến tụng vô điều kiện vậy thôi hà, với tinh thần của một tổ chức Phật giáo bất vụ lợi mà lấy tiền làm gì, người mà nhiếp được Ý, người đó là thánh. Tuyệt đối đừng bao giờ mướn Thầy tụng chuyên nghiệp.
Danh từ Thầy tụng khác với nhà sư và Tỳ Kheo, có nhiều người lầm lắm. Ở Việt Nam có những người khóc mướn, gia đình nào thiếu con cháu thì họ thuê khóc mướn, họ khóc hay lắm: “Ối dzời ơi, cha mẹ của người ta ơi…chớ hong phải bố mẹ của tôi…
 
Định nghĩa Thầy tụng: là những người học thuộc một số Kinh kệ cầu siêu rồi ra hành nghề Thầy tụng để kiếm cơm, họ tụng kinh cầu siêu để lấy tiền và xem đó là một nghề để nuôi vợ, nuôi con, họ ăn thịt và uống rượu, có vợ con như người thế tục, họ cũng cạo đầu mặc áo cà sa nhưng chưa thọ giới Tỳ Kheo cho nên nhân gian gọi loại người hành nghề thợ tụng này là Thợ tụng hay Thầy tụng Kinh mướn
 
14.Khi có thân nhân qua đời nếu muốn cho thân nhân đừng bị vạ lây thì chớ bao giờ giết hại sinh vật cúng tế quỷ thần để cầu siêu cho người chết vì làm như vậy chỉ làm khổ cho thần hồn của người mới chết phải bị vạ lây, tốt nhất là nên cúng chay và vì người chết mà ăn chay trong vòng 49 ngày, đó là quý vị thương người thân mới chết và làm đúng theo lời Phật dạy
 
PHẦN THỂ XÁC:
 
1.Nếu người chết có làm di chúc về hậu sự tang gia thì thân nhân người mới chết phải theo đúng như di chúc mà thực hiện, không được làm trái ý sẽ làm cho họ nổi sân, giận hờn mà phần hồn sẽ bị đọa vào ác đạo
 
2.Nên làm đám tang đơn giản, không nên tổ chức linh đình, xa xí làm hao tổn phước báo của người chết, giả sử người đó đòi hỏi có một triệu đô la phước báo để sanh về cõi Phật, quý vị mướn kèn tây, rước ca sĩ, hát nhạc tùm lum sẽ làm hao tổn phước báo của họ, làm cho họ không đủ phước báo để về cõi Phật
 
3.Trong lúc làm lễ nhập quan, tận niệm cho thân xác của người mới qua đời, quý vị phải yêu cầu vị Thầy lo tế lễ, phải mặc cho người quá cố áo Đà La Ni, tại vì trong kinh Phật có dạy chúng sanh tạo tội vô lượng, phạm ngũ giới, tứ giới, tỳ kheo, sau khi chết vị Thầy đó dùng Phạn âm tiếng Pali hay tiếng sankrit mà viết thần chú Tỳ Lư Quán Đảnh lên áo Đà La Ni, mặc cho người chết, nhờ oai lực của thần chú khiến cho người mới chết không bị đọa vào 3 ác đạo, Thầy không nói là vãng sanh mà không đọa vào đường ác vì trên bài chú đó có một quy luật, nhớ bộ áo, bộ chú đó không phải tự nhiên mà mặc, lấy một áo màu vàng người ta mới vẽ lên (tất cả các sớ, điệp đều viết trên màu vàng chứ không viết trên màu đen, do đó cái áo đà la ni có màu vàng), viết chú Tỳ Lư Quán Đảnh lên vải, vị Thầy đó viết xong phải để lên bàn Phật và trì đúng 108 biến chú Tỳ Lư Quán Đảnh, rồi lấy nước đó rải lên áo đó thì áo đó mới có năng lực bảo vệ cho người chết không bị đọa vào ác đạo, đó là năng lực của thần chú mà có chớ không phải năng lực của người chết mà chỉ mặc áo nhờ bài chú này do 62 ức hằng hà sa chư Phật đời quá khứ đã nói để cứu cho chúng sanh trong phút lâm chung.
 
4.Nếu người chết khi còn sống có di chúc lúc họ chết phải đốt giấy tiền vàng bạc thì phải làm vui lòng họ vì họ còn chấp nhất, đốt này không phải siêu mà để làm vui lòng họ, nếu không có di chúc đốt giấy tiền vàng bạc thì tốt hơn hết là không nên đốt vì việc đốt này sẽ rơi vào 2 trường hợp:
 
Trường hợp 1: Nếu đốt giấy tiền vàng bạc mà có thể tiêu xài dưới âm phủ thì sẽ làm cho họ ham xài tiền vàng mã mà quên đi chuyện đến chùa nghe kinh nghe kệ để giải thoát khỏi 3 đường ác
 
Trường hợp 2: Nếu đốt tiền vàng bạc mà không xài được ở dưới âm phủ thì quý vị đã đốt phước của người chết vì số tiền vài chục đô la, vài trăm đô la để mua tiền vàng bạc giả có thể mua gạo giúp cho người nghèo ăn trong mấy ngày có phải hong?
Tại sao Thầy nói người đó có di chúc là phải đốt vì đốt giấy tiền vàng bạc tốn có 50 đô, mà để cho họ nổi sân lên đó…một chút lửa sân đốt hết rừng công đức của họ lúc họ còn sống, thành ra Thầy dùng 50 đô để giữ lại kho tàng của họ
Còn nếu không di chút thì không nên đốt, giả sử mà xài được như vừa rồi MT đốt cho ba nó nào là người hầu, xe, người đẹp, giả sử mấy thứ này xài được thì khi Thầy cầu siêu cho, ổng đâu có thèm về cõi Phật đâu, ổng ở dưới mà xài, sang năm MT đốt tiếp nữa, mà xài được cũng không nên đốt, mà xài hong được đốt xuống thì vô ích, làm việc vô ý nghĩa
 
5.Có nên để tang người quá cố không và thời gian để tang là bao lâu?
 
Trong lịch sử Phật giáo, khi Phật qua đời quý vị có thấy ai để tang Phật không? Thật ra phong tục người Ấn và Hoa hoàn toàn khác biệt, chúng ta không thể lấy phong tục Ấn Độ mà so sánh với phong tục của người Trung Hoa được. Người Việt Nam chúng ta bị ảnh hưởng văn hóa của người Trung Hoa, quý vị có biết áo mũ rơm cây gậy không? Cái tích là ngày xưa có một ông đậu Trạng nguyên bên Tàu, ngày ông thi đậu được vua mời vào Cung ban áo, mũ, cân đai để về làm quan, trên đường về quê để chuẩn bị nhận chức quan tri huyện thì được tin mẹ qua đời, ổng khóc lăn khóc lóc làm mất mũ của vua ban, áo của vua ban ông làm rách hết trọi, sau khi lo đám tang xong ông tỉnh táo: chết rồi mũ tui đâu? lính nói thượng quan khóc la trong mấy ngày nay làm rách áo và mũ đâu mất rồi con cũng không biết nữa, mà mặc bộ đồ này vô triều thì bị vua chém là khi quân phạm thượng, khi lo cho mẹ xong, ong sai mấy người trong gia đình lấy vải tang, những tấm phướng trắng may thành áo mặc, và chống cây gậy vì ổng khóc quá đi hong nổi ổng xỉu phải chống gậy, mũ quan hong có mới lấy rơm bện làm cái mão quan, bữa đó ổng đi vô triều trình thì các quan đại thần mới họp lại là ông này mặc gì, thì ổng mới kể là ổng vì thương mẹ quá mà khóc rách cái mũ, ông không muốn mang tội khi quân thành ra lấy rơm làm thành cái mão quan, lấy áo trắng mặc, cũng có đai đầy đủ hết, đức vua nói ông này có hiếu quá mới tha cho ông tội chết và ban lại cho ông cái áo quan và mũ quan, thành ra quý vị thấy trưởng nam cho mặc áo đó, đó là cái tích của người Tàu là vậy, chứ không phải của đạo Phật mình đâu, mà vì chúng ta ảnh hưởng của đạo Lão, đạo Nho, tam giáo đồng nguyên cho nên chúng ta mới có những phong tục
Mặc khăn tang, quấn khăn tang để tưởng nhớ công ơn cha mẹ sinh thành hay tưởng nhớ đến tình vợ chồng, người bạn đời của mình đã có mấy chục năm lo chia sẽ ngọt bùi với mình, trong nghi lễ Phật giáo Ấn độ không có phong tục này, nhưng khi đạo Phật được truyền qua Trung Hoa do ảnh hưởng của đạo Lão, đạo Khổng nên chư Tăng mới phương tiện cho lễ phát tan cho thân nhân phật tử mới qua đời, theo quan niệm của tôi thì để tang là một phong tục trả hiếu tốt cho nên tùy theo sự tự nguyện của thân nhân mà làm lễ phát tang và xả tang. Người có hiếu nhiều thì để tang tưởng nhớ cha mẹ 3 năm. (HT.Tuyên Hóa khi mẹ ngài mất, ngài ngủ ngoài mộ mấy năm để tang đó quý vị). Người có hiếu ít một chút thì 1 năm hoặc ít hơn nữa là có người thì 49 ngày và có người để tan 3 ngày. Tui có làm một lễ xả tang vừa ra ngoài huyệt, vừa bỏ hàm xuống là họ nói Thầy ơi làm lễ xả tang, xả tang tại đó, lột tang luôn, hỏi sao vậy? Con chuẩn bị về VN làm hôn thú cưới vợ rồi thành ra để tang cưới vợ không tốt, đó là người có đại hiếu đó, vừa đạp xuống lỗ coi như lột giấy tang giục luôn. Đến ngày hạ huyệt xong thì làm lễ xả tang ngay tại huyệt vì họ sợ mang tang xui xẻo và khó cưới vợ thành ra kêu là cưới vợ chạy tang.
 
6.Có nên rước ban nhạc tây, nhạc ta về làm rình rang cho người quá cố không? xin thưa là không vì làm như vậy chẳng giúp ít gì được cho người mới chết cả mà chỉ làm tổn phước của người đó mà thôi
 
7.Nếu người chết có di chúc là thiêu và mua hòm thật tốt để thiêu thì phải làm theo lời di chúc của họ. Ông N chọn chương trình thiêu, Ổng hỏi tôi xem hòm nào số 1. Tui hỏi chi vậy? ổng nói để thiêu cho nó sướng. Tui nói chết thiêu rồi thuê bà cho rồi đi. Mình mướn của nhà quàn xong rồi đến khi mình chết á, kêu MH đóng dùm cho cái hộp, rồi tôi khiêng bỏ vô đốt cho nó đỡ tốn hong, để tiền đó đi bố thí cho người nghèo có lợi hơn, Ông N chọn chết thiêu, mà ổng mua supper hòm luôn, mắc nhất trong đó, ổng nói mắc công khiêng từ hòm giả qua hòm thiệt nó lạnh lẽo lắm. Tui nói vô đó bấm nút một cái là tui tụng chú, lửa đốt lên đến 1800 độ không có lạnh đâu. Ổng chết mà còn sợ lạnh đó quý vị. Ông này sang đó, đa số người ta chết thiêu là thuê cái hòm, rồi đặt cái học trong này là xong.
 
Hỏi: Năm ngoái về dự lễ tang của nhạc gia, khi đưa quan tài từ chùa ra đến nghĩa địa, Các Thầy biểu người nào để tang thì cởi dép ra, đi bộ từ trong chùa ra đến nghĩa trang rồi xả tan tại chỗ luôn, con không hiểu tại sao?
Đó là tập tục của địa phương, của từng vùng ở bên Tàu, cũng như là Thầy đã từng làm đám mà một số Phật tử, người ta bắt Thầy phải mua cái siêu sắc thuốc, chuẩn bị làm lễ động quan rồi đó Thầy phải cầm tay đập cái bốp, để chi vậy? họ nói là đặng cho siêu, cầu siêu mà hong có siêu sắc thuốc là hong có siêu, tôi đã đập rồi đó, tôi có đi đám đập đó.
 
Diệu Trung phát biểu: “Hồi xưa gần nhà con có người đó bệnh, sắc thuốc uống rồi khi người đó đi thì đập bỏ để cho cái siêu đi theo người đó”
 
Thầy giảng: đám này tui không nói tên, còn thờ trên này nè, họ mua cái siêu mới, tui phải đập cái siêu mới toanh à, hỏi chi vậy? mấy bà nói đặng cho siêu, tại vì Thầy tụng cầu siêu mà hong có cái siêu là hong siêu về Cực Lạc, trời ơi tưởng vậy rẻ quá cái siêu có mấy đô… tui đâu cần mở Phật thất đâu, chùa tôi 50 tên, mua 50 cái siêu tui đập là siêu hết, đâu cần cất chùa, giảng kinh thuyết Pháp để mà nó sửa đổi tâm ý, tui đập cái siêu đó…tui hỏi đập làm gì? họ nói Thầy cứ đập đi, Thầy tụng cầu siêu mà hong đập là hong được, tui nói: vậy phải đập cái cầu nữa chứ, ra cầu Bình Lợi ở VN mình đập cái cầu, còn ở đây mình ra cầu I-90 đập cái cầu một cái rồi đập cái siêu nữa thì mới siêu chứ, đó không phải là của Phật đâu mà là những tập tục.
 
Nếu người chết có di chúc sau khi chết đem xác đi thiêu mà không có ghi rõ là mua quan tài hay thuê quan tài thì tốt nhất là nên thuê vì như vậy sẽ đỡ tốn phước của người chết. Tôi bảo đảm khi còn sống họ nghĩ như vậy nhưng khi đến họ chết rồi đó. trong kinh Địa Tạng nói họ ở dưới các ty sở, họ thấy làm phước là tốt, đốt phước là họ khổ, thành ra ngày đêm trông ngóng thân nhân làm phước, thành ra lúc này họ đã thấy địa ngục họ đã sợ rồi
 
8.Có nên làm lễ mở cửa mạ cho người chết chôn hay không?
Chết thiêu không có làm lễ mở cửa mạ, chết chôn có mở cửa mạ.
 
Phật tử Minh Sơn phát biểu: Một vị Thầy giảng Nghi thức mở cửa mạ như sau:
Cây mía lao: tượng trưng cho công lao cha mẹ
Thang 9 nấc
5 loại đậu theo phong tục của Tàu thì tượng trưng cho ngũ thường: nhân, lễ, nghĩa, trí, tính
4 gốc mời ông thổ địa cho phép để sau này cho đi lên 4 nấc thang
Con gà trống: kéo chạy dòng dòng, con gà gáy để cho thần thức của người đó tỉnh dậy
 
Diệu Trung phát biểu: Bạch Thầy theo lời đức Phật nói thì khi mình chết đi thì phần hồn đã đi rồi mà sao còn mở cửa mạ cho cái hồn ở dưới lên là sao? Con không hiểu chỗ đó à. A Di Đà Phật
 
Thầy: chết sau khi 8 tiếng, khi mà chôn 3 ngày là thần thức nếu về cõi trời đã bay mất rồi, còn về Cực Lạc cũng đi mất rồi đâu phải chờ 9 nấc thang mới đi lên được, từ đây lên cõi Cực Lạc 10 muôn ức cõi Phật, cái thang có chút xíu à làm sao đi, mua mía lao là nhớ đến công lao mẹ già, như vậy mấy thằng bất hiếu coi như đám giỗ của mẹ mua 10 cây mía là hết tội phải hong?
Tôi giải thích cho nghe:
Tôi cũng phải học qua cái đó, ở đây tôi cũng đã từng làm lễ, có những người họ chôn, họ nói ông Thầy mở cửa mạ cho họ mà mình mang tiếng ông Thầy mà hong biết nghi thức đó thì họ nói là ông Thầy dỏm. Vì chúng sanh mê tín nên tôi mê tín, từ đó họ mới đến chùa và nghe pháp, nếu mình không làm cái đó thì ông Thầy này dở quá mở cửa mạ mà cũng không biết, thì không thèm nghe nữa, quý vị có hiểu Thầy nói hong? trước là dùng dục câu vắt, sau là dùng trí huệ để nhổ, dùng phương tiện đó còn đỡ hơn, đức Phật nói Nan Đà em tu đi rồi anh sẽ cưới vợ trời cho, thành ra cái đó là phương tiện
 
Nghi thức mở cửa mạ:
 
a.Thang có 2 loại: loại 3 nấc và 9 nấc
 
3 nấc tượng trưng cho 3 cõi: giục giới, sắc giới và vô sắc giới, dành cho người tu thiền, người tu thiền phải có 3 nấc thang, họ thoát ra ngoài 3 cõi mà không về Tịnh Độ.
 
9 nấc tượng trưng cho 9 phẩm hoa sen, dành cho người tu Tịnh Độ.
 
b.Năm loại đậu biểu tượng cho thân ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức còn bên Đạo Nho giải thích là ngũ thường: nhân, lễ, nghĩa, trí, tính
 
c.Mía lao tượng trưng cho, họ nói là từng con người chúng ta như từng mắt mía, chúng ta lột hết cái này nó lên cái khác, từng mắt mía, từng mắt mía tức là về cái luân hồi đó, hết kiếp này rồi đến kiếp khác, coi như bữa nay ông này đã đi hết ngọn mía rồi, thành ra bữa nay ông chống gậy đi lên 3 cõi và đi về 9 phẩm
 
d.Con gà (phải là gà trống) họ kêu là túc kê là con thần gà, nó có tiếng gáy đánh thức người ta dậy, họ kéo con gà đi 3 vòng mở cửa mạ rồi con gà hổng đi đâu nữa, 5 loại đậu khi cúng xong họ đổ ra, thì con gà ăn đậu đó nó no say rồi, nó lẩn quẩn ngay mạ đó, rồi ngày mai nó gáy đánh thức người đó hãy tỉnh dậy đi. Đó là giải thích như vậy, chứ Phật giáo không có cái đó.
 
Nó có trường hợp thế này: có nhiều người chết chưa siêu, họ sanh vào cảnh giới cô hồn, gọi là nhân phi nhân: là người mà mất thân người rồi, chưa đi đầu thai, loại đó là loại nào, thay vì tới 80 tuổi mới chết nhưng mới 45 tuổi họ bị tai nạn chết đi, họ chưa có tới số, ở dưới âm phủ thì không có bắt, về cõi trời thì chưa về, thành ra họ nằm trong loại kêu là cô hồn lang thang uổng tử đó, họ lang thang về cái gò mạ của họ, bám vào thân là của họ, cái mạ là cái nhà, thành ra có rất nhiều ma ở ngoài nghĩa địa quý vị à, thành ra người ta mới cúng là cúng cho những oan hồn uổng tử.
 
Ngoài ra, còn có bộ Tam Sơn nữa là cúng cho mấy ma cũ, giống như ở tù mình nhập gia phải mời ăn tân gia đó, thành ra cúng Tam Sơn là cúng cho các thổ thần Hoàng, đất đai, không phải là cúng cho cái vong, phải làm đủ như vậy…
 
Đối với đạo Phật mình ra đó chỉ cần đọc chú phá địa ngục chơn ngôn: “Án dà ra đế da ta bà ha”, rồi dẫn họ về thôi, phổ triệu thỉnh chơn ngôn: “Nam mô bộ bộ đế rị dà rị đa rị đát đa nga đa da” đọc 3 lần là xong, đâu cần tốn mía, tốn gà gì đâu, cái đó không phải của Phật giáo, nhưng…nếu Phật tử yêu cầu vị Thầy đó cũng phải làm cho đúng để chi? 5 loại đậu, 4 gốc 4 cái loại đậu để cắm 4 bó nhang, ở giữa một cái, bên Việt Nam hồi đó các loại đậu rải mà gà không ăn hết, thì họ coi đậu xanh lên thế nào? đậu đỏ lên thế nào? đậu đen lên thế nào? Họ coi mộng đó ông Thầy cho biết ông này về cõi nào nữa, họ có bài kệ mà Thầy quên rồi, qua đây Phật tử thiêu riếc Thầy lục nghề rồi.
 
Nó có chứ không phải là không, thật ra cái đó chỉ là những oan hồn chưa siêu thì họ bám vào nghi thức đó, có phải khi mở cửa mạ là quý vị cắm nhang hết tất cả các mạ không, rải gạo muối, rồi dĩa Tam Sơn, coi như thần Hoàng, thổ Địa với mấy quỷ sứ ở đó hưởng và họ cho phép, quý vị có hối lộ rồi đó, ma cũ ăn hiếp ma mới, phải có lễ nghĩa đầy đủ hong thôi tao nhốt mày ở đây
 
9.Nếu có thân nhân qua đời có nên theo tục lễ cúng tuần thất, cúng 100 ngày, cúng giáp năm, cúng giỗ hàng năm hay không?
 
Điều này có phải làm đó quý vị
 
Thứ nhất, thân trung ấm sau 7 ngày đi tìm chỗ thọ sanh mà tìm không ra thì họ phải nhờ phước lực của thân nhân cúng xuống sau 7 ngày, chẳng hạn như đi kiếm gia đình đó có tài sản 1 triệu đô la, mà người chết lúc còn sống chỉ mới tích được 900 ngàn đô la, nhờ thân nhân làm phước, in kinh ấn tống được 100 ngàn đô la thì chui vô để mà nhập thai nếu làm người, còn về cõi trời thì họ về ngay trong lúc đó chứ không chờ, chỉ có cõi người thì có thời gian là 49 ngày để chọn, còn họ đã lên cõi trời nếu quý vị cúng thì họ có thân đẹp hơn, mùi thơm hơn, cung điện nguy nga hơn thôi chớ hong có gì hết, còn cực lạc thì họ không bao giờ thèm đến ba cái đồ trong cõi tam giới này hết, quý vị để ý một cái
 
Cúng 100 ngày là sao?
 
Trong vòng 49 ngày mà quý vị làm không siêu được thì còn có lễ 100 ngày quý vị thỉnh chư tăng đọc kinh đại thừa, làm phước phóng sanh, bố thí để vớt thêm lần nữa, 100 ngày mà không được nữa thì cúng giáp năm cứu một lần nữa, nếu chưa chắc ăn thì Vu Lan làm một lần nữa, một ngày một đêm ở dưới địa ngục mà ngắn nhất là bằng 16 triệu năm ở dưới này, một ngày ở đây chỉ bằng mấy giây ở địa ngục, do đó mới vừa thả nó ra trại nó lại xách túi xuống dưới nhập trại nữa rồi, nên mấy quỷ sứ rất ghét nên đánh hoài.
 
 
Ích lợi của những thời cúng giỗ hàng năm là gì?
 
Con cháu của Diệu Nguyện có khi cả năm nó không đến chùa, nhưng mà ngày lễ ông Nội/Ngoại thì nó phải lạy đúng hong? Ít ra nó cũng lạy Phật, ít nhiều nó cũng lạy được chục lạy rồi, cũng nghe Kinh, nghe Pháp, nó cũng đã gieo duyên rồi, rồi ít ra cũng cúng cơm, Diệu Nguyện bỏ ra 50-100 mua cơm cúng cho đại chúng, mà cho 100 người ác ăn không bằng cho 1 người thiện ăn, cho 100 người thiện ăn không bằng cho một người giữ ngũ giới ăn, mà trong này có đến 50-60 người giữ ngũ giới, có phải là do cái phước đó mà thành ra mỗi năm đến như vậy đều gieo duyên cho con cháu đến với Tam Bảo, có phải hong, trong Kinh Pháp Hoa, một người tâm tán loạn vào trong tháp, co một ngón tay xá Phật cũng được phước, cũng được thọ ký thành Phật, huống gì nó vô đây quỳ lạy cả tiếng rưỡi, cả thời kinh 2 tiếng đồng hồ, nhờ nhân duyên đó mà con cháu của người đó đến chùa, mà thân nhân của người đó nếu còn trong đó thì được phước đó mà thác sanh về cõi lành.
 
II. TRƯỜNG HỢP CHẾT VÌ TAI NẠN:
 
Trường hợp người thân qua đời mà chết vì tai nạn: chẳng hạn như chết trên đường, chết bị bắn súng do băng đãng thì đầu tiên cảnh sát kéo dây cô lập cả mấy tiếng đồng hồ nên không có cơ hội để đến tụng kinh cho người chết như vậy, còn chết trên đường thì đưa vô bệnh viện mà chết nó kêu quý vị rồi đưa vào nhà xác là quý vị đến đã bị trễ rồi phải không? Quý vị làm gì để cứu cho người bị chết hoạnh tử thì nó là một bài Pháp khác nữa Thầy sẽ giảng trong tương lai.
 
Trích “Điều cần làm cho người vừa mất” do TT. Thích Thông Lai thuyết giảng
 
Người thân bệnh và chết tại bệnh viện: 
 
Khi có người thân hấp hối đang nằm ở phòng ICU trong bệnh viện, bị bệnh ung thư thời kỳ thứ tư, đã hết thuốc chữa rồi, bệnh viện nói chỉ còn một tuần nữa là chết hoặc 2 tuần nữa là chết hoặc 3 tuần nữa là chết
 
Trường hợp còn một  tuần nữa chết, chúng ta sẽ làm gì?
 
Nó sẽ đưa ra 3 cái options:
 
Thứ nhất: rút dây, đa số những người còn một tuần nữa chết họ sống nhờ máy trợ tim, nhờ máy thở oxy và nhờ những live support: nước biển, syrum, truyền máu v.v…nếu mà rút hệ thống đó ra thông thường không quá 24 tiếng là người đó chết, tức là quyết định rút dây, nhưng mà trong trường hợp này quí vị có dám trong gia đình 5-7 người con có dám đưa ý kiến để cho bà già chết không trong khi Bà còn một tuần nữa mới chết. Có dám không? Không ai dám làm chuyện đó.Theo kinh nghiệm của Thầy làm chuyện đó thì đứa đó sẽ bị toàn bộ gia đình lên án sau khi Bà chết là bất hiếu, có không? đó là trường hợp bà không có di chúc và người bệnh ở trạng thái hôn mê, không nói được bị á khẩu, nếu người đó còn tỉnh, mình sẽ hỏi người đó, còn một tuần nữa mẹ chết mẹ muốn đi về đâu để tụi con làm thủ tục trợ niệm, nếu quí vị có nhà bà sẽ nói bà đi về nhà nằm chờ chết chứ hong muốn chết trong bệnh viện thì chúng ta lập tức đưa về nhà thì từ giai đoạn bệnh viện nó đầu hàng nó sẽ chuyển qua hospice, là một cơ quan medical của liên bang và tiểu bang, có y tá lại chăm sóc hằng ngày, nếu bị ung thư thì y tá mỗi ngày 2 lần lại cho uống thuốc mofin giảm đau, theo dõi tình trạng sức khỏe.Tụi hospice mỗi ngày đến 2 lần 3 lần để chăm sóc để coi, nó phụ, nó clean up, nó thay tã và khi người đó chết nó là người ký giấy để chuyển cho Bác sĩ và nhà Quàn xác nhận đây là người chết vì bệnh chứ hong phải vì tự tử hay bị ai giết hiểu chưa? Thường thường đã giao cho hospice là không có sống được lâu, tôi kinh nghiệm là chỉ trong vòng 1 tuần thôi không có quá đâu hoặc nhiều lắm là 2 tuần mà chết tại nhà, đó là trường hợp bà cụ còn tỉnh táo, còn bà không tỉnh táo phải coi bà có tờ di chúc không? Lấy tờ di chúc ra và làm theo tờ di chúc, không có bà già nào mà dám đòi vào nursing home hết tôi bảo đảm, trừ trường hợp con cháu, bất cứ người già nào trước khi chết họ cũng muốn gần gũi con cái trước khi trút hơi thở cuối cùng.
 
Trường hợp nói như vậy nhưng đùng một cái còn có 3 tiếng nữa chết: nếu mà người bệnh lúc còn sống có trăn trối là khi mẹ chết mẹ muốn được Thầy Thông Lai qua hộ niệm thì từ làng Di Đà ở Texas Tui phải mất 4 tiếng mới bay qua được đến Phila, trong thời gian chờ Tui qua thì con cái phải niệm A Di Đà thì khi Tôi qua đến đây Bà chỉ mới chết được có một tiếng đồng hồ thôi, Tôi còn 7 tiếng để hộ niệm cho Bà, thành ra vẫn còn thời gian để cứu cho bà về các cõi lành, kế đó nếu mà nó nói chết liền, còn một tiếng nữa chết đồng thời Tui đang ở miền Nam Cali, từ đó qua đây mất 6 tiếng đồng hồ, Tui tới nơi, rồi chở đến bệnh viện mất thêm 1 tiếng nữa, coi như là 7 tiếng thì người này Tôi tới nơi chưa chắc kịp thời gian 8 tiếng để cứu, quý vị phải làm gì? Trường hợp này thì phải tụng Chú Lăng Nghiêm, Chú này có năng lực duy trì thọ mạng từ 1 tuần cho đến 10 tháng.
 
Mới đây Tôi có 2 đám hấp hối cùng một lúc, cùng là đệ tử của Tôi hết: một đám ở Cali và một đám ở Arizona. Tôi làm sao mà phân thân ở hai nơi cùng một lúc đây? Tôi mới hỏi có biết tụng Lăng Nghiêm không? Đám ở Arizona biết nên lập bàn thờ Phật tụng Lăng Nghiêm, còn đám ở Cali không biết nên Tôi phải bay qua đó liền, đám này chắc chắn là bị ma quỷ kéo trước, thiệt đúng… Tôi qua chưa tới nơi thì Bà đã chết, còn cái đám tụng Lăng Nghiêm tới giờ nó chưa chịu chết, đó là thần lực của Chú Lăng Nghiêm mà 10 đám Tôi đã có kinh nghiệm rồi, người đó chết không phải vì bệnh mà người đó thấy oan gia trái chủ đến bóp cổ, khi tụng Lăng Nghiêm rồi các loại ma quỷ cách xa 12 do tuần, còn quý vị tụng các thần Chú khác kêu Chư Thiên lại á, thì Chư Thiên là ở cõi trời Đao Lợi, trong khi ma vương ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại (cõi trời thứ 6) thành ra hong làm gì được ma vương hết, thành ra quý vị Phải tụng Lăng Nghiêm, thì Bồ Tát Kim Cang Tạng lại hộ vệ quý vị, do đó ráng tụng Lăng Nghiêm thứ nhất là để duy trì thọ mạng của mình, bản thân mình sau khi lâm chung nhớ được câu Tâm Chú thôi (dành cho những người phút cuối lâm chung mà không nhớ hết 5 đệ) cũng giữ thọ mạng của quý vị được từ 1 tuần cho đến 10 tháng, mai mốt Tôi sẽ chỉ quý vị tụng tiếng Phạn Âm nó sẽ mạnh hơn, tụng theo âm người Tàu dịch ra nó chỉ còn 50% công lực. Tại sao âm Phạn mạnh hơn, mình nói cho chư Thiên là cõi trời Phạm Thiên họ sử dụng tiếng Phạm Thiên. Thí dụ: mình đọc tiếng Phạn How are You là How are You, còn mình đọc tiếng Việt thì How are you là Hu a Dao  thành ra ông trời hong biết mình muốn cái gì, hơi lạc đề một chút, giống như mình nói tiếng bồi vậy á.
 
Thầy có đệ tử tại New Jersey, cách đây 2 năm bà bị bệnh hấp hối nằm viện, toàn nước vàng, máu mủ chảy đầy người, nhờ có con gái tên Phương đi tu gieo duyên (Thầy nói với công đức xuất gia, mẹ con sẽ khỏe lại được vài năm mà đúng y như vậy), nên bà đã đứng dậy khỏi giường bệnh và khỏe lại cho đến bây giờ. Bà mới bệnh lại, trước khi bà qua đời bà nhìn xung quanh đâu cũng là vòi, trên đầu, trên cổ bà vòi bò đầy, mà người khác hong thấy, bà phải thò tay, ngắt vòi giục, bà thấy những tên đầu trâu mặt ngựa kéo bà đi, tức là thoại tướng về Địa ngục đó quý vị, Thầy bay qua đây hộ niệm, trên đường từ sân bay tới bệnh viện thì trong xe luôn mở máy niệm Phật, sắp đến nơi thì ông NT nói vậy là mình thắng được ma vương rồi, vừa nói xong tự dưng máy chỉ dẫn đường, máy niệm Phật, điện thoại tay, xe tắt hết không làm gì được phải gọi người nhà ra dẫn đến bệnh viện, người nhà vừa đến nơi thì tất cả máy móc đều trở lại bình thường, điều này không lý giải được. Sau khi đã niệm Phật 10 tiếng rồi bà vẫn nóng ở ngực, hỏi ra thì mới biết bà còn đứa con trai Út tại Việt Nam bà nhớ thương không chịu đi nên nóng ở ngực, sau cùng Thầy phải để cái tay lên trán dùng phương pháp Fo-wa của Mật tông và tụng Chú vãng sanh, 30 phút sau tất cả điện tâm đồ work lại, máy đo tim, đo máu nhảy lại, nhịp tim là 109, high pressure là 170, low pressure là 95, nó nhảy lại như là người sống vậy, lúc đó Tui rất là lo… mấy đứa này tưởng mẹ nó sống lại, nó nhào lại ôm, mà lúc đó nếu y tá trực nó thấy vậy, nó sẽ vô đuổi mình ra, nhào lại cứu bà rồi đó, nếu bà được cứu sống lại như vậy mà trong 10 tiếng đồng hồ cái não đã hư rồi, bà sẽ trở thành người thực vật, nằm đó ỉ tri, đái dầm 10 năm chưa chết đó quý vị, mà hên chúng Tôi đã lock cửa lại, mà lúc đó đã chết 9, 10 tiếng rồi y tá nghĩ đâu có nghĩ là làm sao sống lại được, nên y tá không vô. Tui rất là lo vì đây là phút cuối dùng Fo-wa để nóng đỉnh đầu, đưa bà về Cực Lạc, thì lúc đó cái A Lại Da thức của bà nóng lên toàn bộ cái điện tâm đồ work lại hết, bữa đó ông TQN có máy quay phim mà không chịu quay vì Ổng sợ chuyện privacy của bà mà con cái kiện Ổng, rất là uổng, lần đầu tiên Tôi hộ niệm tại một phòng ICU, khi người đó nóng ở đầu rồi thì tất cả điện tâm đồ đều nhảy hết, có gia đình bà thấy, vợ chồng ông TQN thấy, MQ và một số Phật tử hộ niệm hôm đó thấy, nóng từ ngực lên trán, thoại tướng rất mềm mại, mỗi lần có chuyện là Thầy biểu Phương tụng Lăng Nghiêm mà nó không biết chữ, nó vái Phật vậy mà nó đọc được đó quý vị, ở nhà nó tụng Lăng Nghiêm mà mẹ nó trong bệnh viện đứng dậy được bình thường đó quý vị và hy hữu nữa là có đứa cháu kêu Bà bằng Cô, tên Tuệ Chiếu vào bệnh viện tụng Chú Lăng Nhiêm khi bà bị bệnh và bà đã tỉnh dậy và khỏe luôn mấy tháng trời, hai ông này Tôi gặp Ổng mà Ổng chịu Quy Y, cả đời đi câu cá, sát sanh, nhậu nhẹt mà giờ Quy Y đến đây tu gieo duyên để hồi hướng công đức cho mẹ vì từ khi mẹ con được cái vi diệu như vậy con tin có Phật phải hong? mà bây giờ đã bỏ sát sanh, câu cá, bỏ nhậu và còn ăn chay nữa, còn một tuần nữa là ăn được 49 ngày.
 
Muốn trì Chú nào linh nghiệm thì quí vị phải trì Chú Lăng Nghiêm vì nó là tâm Chú, tụng Chú mà không có tâm Chú đưa vô thì nó không có chất xúc tác để linh hiệu, phải tụng ít nhất là 3 năm chú Lăng Nghiêm thì câu Chú nào mình tụng cũng linh hết mới dùng Fo-wa được mà trong 3 năm đó phải cử ăn hành, hẹ, tỏi ,nén, riềng, bô rô, làm thiên thần hộ Pháp không dám lại gần, quí vị cứ tụng liên tục mỗi ngày một thời trong 3 năm là bước vào level một, level 2 là tụng Tâm Chú không hà, mỗi một ngày trì 108 lần, trì như vậy đủ một triệu lần thì lúc đó có thể cứu người thân quý vị đang nằm đó bằng phương pháp Fo-wa, nhưng quí vị phải qua sự hướng dẫn của Thầy, nếu không khi kéo thần thức người đó đi ra mà quý vị không connect được với Phật Di Đà thì thần thức đó sẽ ở vô người quý vị thành bị ma nhập đó, khi Thầy kéo thần thức người đó đi ra khỏi xác chết, là quý vị phải connect được với Đức Phật Di Đà, tụng câu Chú đó và phải nhiếp tâm nhìn tượng A Di Đà mà tụng, lúc đó quý vị để cái tay này là tay của đức Phật Di Đà rờ trên xác đó chứ không phải tay Thầy Thông Lai, khi tụng cái đó mắt quý vị phải nhắm lại, phải qua cái giai đoạn là quán Vô Lượng Thọ Kinh: nhìn tượng Phật nhắm mắt lại mà hình ảnh đức Phật vẫn hiện trong tâm quý vị ít nhất phải được nửa tiếng đồng hồ, đó là level 2 của Fo-wa, bữa nay Tôi xì đó…kêu là quán Vô Lượng Thọ nhưng mà cái cuối cùng Tôi giấu nghề chờ khi nào tu thiệt thì Tôi chỉ (vì cái này không được truyền nhiều vì người ta lạm dụng, ỷ vào Fo-wa, người ta không tu, chỉ một người biết Fo-wa trong một hệ thống nào đó thôi vì lý do đó Tôi không thể truyền bá cái này được. Cái này kêu là cứu ngặt chứ không cứu nghèo, cái người đó phải có lúa mới cho mượn gạo, phải có công phu tu hành mới được sử dụng, chứ không ỷ lại, quý vị phải có học, yếu một chút, thiếu chút điểm Tôi dùng Fo-wa kéo lên, còn nóng dưới chân Tui đầu hàng luôn
Quý vị phải tụng Chú Lăng Nghiêm cho Thầy, không kẹt vào thời gian, rãnh lúc nào tụng lúc đó, không tụng được thì download xuống dĩa nghe, nghe riết thì nó quen
 
Trở lại giai đoạn Quán Vô Lượng Thọ Kinh: buổi chiều mặt trời gần lặn xuống màu đỏ đỏ á, quý vị ngồi đó mở mắt nhìn cho đến khi mình nhắm mắt lại mà hình ảnh mặt trời vẫn hiện trong trí mình là qua level một, tức là quán cái tướng phương Tây, bước tiếp theo khi nào có tuyết đổ nhiều mà bao phủ trắng xóa hết, khi buổi sáng mặt trời lên chiếu xuống tuyết óng ánh, mình ngồi đó mở mắt nhìn cảnh trắng này và quán đây là đất lưu ly trên cõi Cực Lạc (trong Kinh Vô Lượng Thọ có nói chứ không phải Thầy chế nhe) quán cho đến khi nào mà nhắm mắt lại vẫn thấy được hình ảnh tuyết trắng là qua giai đoạn thứ hai, level  thứ 3 là lấy bất cứ hình tượng Phật A Di Đà nào ở trong nhà mà không có niệm phật, mỗi một ngày thắp một cây nhang, ngồi đó mở mắt nhìn hình ảnh Phật làm sao trong một cây nhang (kêu là một hương, thường cháy được khoảng 1 tiếng đồng hồ) đó mà quý vị không nháy mắt, nếu nháy mắt là không tính, phải làm lại, rồi nhìn tới 2 cây nhang không nháy mắt và tăng lên cho đến 10 cây nhang không nháy mắt (phải mất khoảng 8 tháng mới đạt được, phải nhập thất yên tĩnh) sau đó không nhìn tượng Phật nữa, lên tượng Phật lạy Phật, phát nguyện vãng sanh, rồi nhắm mắt lại mà hình ảnh đức Phật Di Đà nó sẽ nằm trong đầu của quý vị được một cây nhang như là in trong trí quý vị đó, dưới trình độ này, nếu hộ niệm mà giờ chót không nóng ở đỉnh đầu như trường hợp ở New Jerey vừa rồi, thì dùng Fowa, rờ cái tay lên, rồi nhìn đức Phật Di Đà và Thầy nhắm mắt lại niệm Chú và nhìn hình ảnh đức Phật Di Đà, lúc đó nó móc từ Tạng thức, quý vị đã đưa được 10 cây nhang rồi, nó đã in vào cái memory của mình rồi, khi nhìn lên hình ảnh Phật Di Đà giống như cái chìa khóa touch vào Tạng thức quý vị thì lúc đó hình ảnh Phật Di Đà được lấy ra, mà quý vị giữ được hình ảnh đức Phật trong đầu từ nửa tiếng trở lên là người đó bắt đầu được vãng sanh ngay, đó là phương pháp Fo-wa bữa nay Tui nói ra nhưng cách hành trì là tùy quý vị đó, Phương pháp Fo-wa là sử dụng thần chú Vãng Sanh và Kinh Quán Vô Lượng Thọ cộng với đạo lực của Thủ Lăng Nghiêm do đó vị này connect được với cảnh giới Cực Lạc, tại sao vậy, khi người đó chết không sử dụng thân tứ đại nữa mà còn tâm thức (thức thứ 8 quyết định tất cả những việc thiện ác trong cuộc đời), có 3 loại tu Tịnh độ : niệm Phật, trì danh và quán tượng tướng hảo, khi Thầy nhìn hình ảnh Phật và nhắm mắt lại, hình ảnh Phật hiện trong đầu của Thầy, Thầy rờ cái tay này vô và nói với cái người kia, con hãy sử dụng cái gì của Thầy thì khi Thầy touch vô một cái, Thầy đụng vào chỗ nào , chỗ đó có cảm giác thì thần thức người đó biết, đi lên cái đầu, chạm vào cái tay, thì người này đang sử dụng hình ảnh Đức Phật A Di Đà ở trong tâm của Thầy, người đó thấy được Phật, lúc đó Thầy tụng Vãng Sanh quyết định chơn ngôn thì lúc đó thần lực phật Di Đà kéo người đó chứ không phải Thầy, Tôi đã chỉ một người huynh đệ của Tui làm Fo-wa này, Ổng chưa làm đủ 10 cây nhang mới làm được có 6 cây nhang thôi thì bữa đó có người thân qua đời và ông sử dụng Fo-wa để cứu, tới giờ này trong người Ông có đến hai người vì hình ảnh đức Phật trong đầu ông chỉ nằm có 5 phút rồi bị mất đi, không có định lực, khi ông tụng xong chú Vãng Sanh mà thần thức người em chưa ra khỏi cơ thể mà hình ảnh Phật trong đầu người anh mình bị mất đi, người em mất phương hướng nên ở lại thể xác của ông anh, hiện giờ còn sống, có khi buổi sáng là người anh, buổi tối là ngưòi em, hai cái thần thức nằm trong một thân hình đó quý vị, không có ông Thầy nào trục cái này ra được hết, Tui đã làm rồi, để mõ trên đầu tụng Lăng Nghiêm hổng làm được vì họ không phải là ma vì không phải là bị ma nhập mà là họ đi theo lực của thần Chú mà mình tụng và kéo họ vô, cũng như kéo tới đây mới lọt vô, nhưng mà mới kéo tới đó thì rớt bỏ, họ bị loạn tâm á thì họ ở trong người mình liền, thì họ không chịu đi nữa thành ra hai cái thần thức ở trong một thân tứ đại, mà hai ông này 20 năm rồi vẫn còn ở đó quý vị, rất là đau khổ, không có ai trị được, cái ông ma vô chiếm nhà quý vị thì quý vị trục ra được, đằng này anh dùng Chú kéo người em cho vô mà, mình kéo mình đẩy không được thì nó ở trong người mình.
 
 
III. TRƯỜNG HỢP NGƯỜI CHẾT VÌ TAI NẠN GIAO THÔNG:
 
Người chết vì tai nạn giao thông thì không niệm Phật được, 90% là không hộ niệm được, khi bị như vậy sẽ đưa về nhà xác khám nghiệm tử thi chờ cảnh sát điều tra mọi thứ, họ đo lường rồi kết thì cũng hết thời gian hộ niệm rồi, cái người này không có cơ hội vãng sanh đâu, người mà chết hoạnh tử là người đã hết phước rồi mới bị chết như vậy đó, trong thời gian đó họ trở thành loại không được siêu.
 
Hỏi: hằng ngày trước khi đi làm con đều trì Chú Lăng Nghiêm và niệm Phật, trên đường đi dự khóa tu con cũng trì trú liên tục, nếu lỡ con bị tai nạn chết thì con sẽ đi về đâu?
 
Trả lời: Có hai trường hợp:
 
Trường hợp 1: Nếu trong lúc con trì Chú Lăng Nghiêm mà tai nạn xảy ra, cho thấy đây là một cái nghiệp ác mà con phải trả vì khi con trì Chú là có 84000 Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát hộ con, con tụng Chú là con đang ở trong chánh niệm, con bị đụng cái rầm như vậy thì sẽ không có cảm giác đau đớn và vì con tụng chú Lăng Nghiêm nên các vị Kim Cang Tạng Bồ Tát đẩy thân trung ấm của con lên, con sẽ ra ở đỉnh đầu (người có trì Chú thì Thân Trung Ấm đi lên, không có trì Chú thì Thân Trung Ấm đi xuống) mà con chưa có phát nguyện tu Tịnh độ thì thần thức con sẽ về cõi trời Tịnh Cư Thiên (là cõi trời cao lắm gần như cõi trời của A La Hán lẫn), ở đó có một thời gian ngắn từ một đến 7 ngày cho con niệm Phật trong trạng thái của một ông thiên tử cõi trời và con sẽ hóa sanh về cõi Cực Lạc.
 
Trường hợp 2: Nếu con có tụng Chú, niệm Phật và phát nguyện vãng sanh thì khi con bị đụng cái rầm sẽ không bị đau đớn con đi rất nhẹ nhàng, lúc đó con không có điên đảo vì con đang tụng Chú, con sẽ thấy Phật Di Đà ngay và vãng sanh về Cực Lạc, vì Phật lúc nào cũng phóng quang mà tại sao mình không thấy vì mình bị kẹt thân tứ đại này nè. Còn nếu mà con đang điên đảo, đang nghĩ đến việc khác mà không niệm Phật, đùng cái bị đụng chết thì đi xuống, người tụng Chú tâm thần không điên đảo nên người đó đi về 10 phương cõi Phật.
 
Con bị chết như vậy là con trả một cận tử nghiệp kinh khủng lắm.
 
Mình có 3 phước báo:
 
Phước báo về tài sản: những người bankrupcy là bị nghiệp nhẹ.
 
Nặng chút nữa là bị bệnh, gãy tay gãy chân cũng còn nhẹ hơn là người bị bệnh mà đụng một cái chấn thương sọ não, bể một mạch máu chúng ta trở thành người thực vật, thì người đó tuy thân thể không bị thương nhưng bị mất hết trí huệ, làm sao tu để mà giữ được cái trí huệ là cái quan trọng đó quý vị, vì muốn vãng sanh lúc chết tâm thần không điên đảo
 
IV. TRƯỜNG HỢP NGƯỜI CHẾT VÌ TỰ TỬ
 
Còn người tự tử: nhảy sông, uống thuốc rày v.v…thì người này tâm hồn điên đảo, không cứu được vãng sanh chỉ cứu thoát khỏi được 3 đường ác: địa ngục, ngả quỷ, súc sanh, người đó sẽ thành một loại quỷ, tự tử là phạm vào giới đầu tiên: giới sát sanh mà mình giết thân thể do cha mẹ mình sinh ra là đã bất hiếu rồi, một là chỉ tụng Kinh Thủy Sám, hai là tụng Kinh Lương Hoàng Sám và ba là tụng Kinh Địa Tạng trong vòng 49 ngày để cứu họ thoát khỏi 3 đường ác, cái chuyện vãng sanh là không có đâu quý vị.
 
Hương nhang cổ truyền Bồ Đề Tâm ( www.bodetam.vn) Sưu tầm và Tổng hợp
 


 


Thích và chia sẽ trang này:Facebook
Các tin khác: